Filter gopay_order_id

Filter gopay_order_id umožňuje manipulovat s id objednávky, která je odesílána do GoPay. Můžete si tak vytvořit vlastní číselnou řadu a měl by jít díky tomu propojit i s pluginem pro řazení čísel objednávek za sebou.

Filter:

$gopay_order_id =  apply_filters( 'gopay_order_id', $order_id );

kde $order->id je id objednávky WooCommerce.

Možná úprava:

add_filter( 'gopay_order_id', 'gopay_callback', 10, 1 );

function gopay_callback( $order_id ){

    $order = wc_get_order( $order_id );

    //Upravíme $order_id na to co potřebujeme
    
    return $order_id;

}