Nevytvořila se tabulka pro logování odpovědí

Pokud se vám z nějakého důvodu nevytvořila tabulka pro logování odpovědí z GoPay, tak na fungování platební brány to nebude mít žádný vliv.

Vy pak nebudete mít možnost najít případný problém.

Řešení:

Otevřete si na vašem serveru phpMyAdmin a tabulku gopay_log vytvořte ručně, pomocí SQL

CREATE TABLE IF NOT EXISTS {$wpdb->prefix}gopay_log (
 `ID` bigint(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `date` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `log` longtext COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `note` longtext COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `status` varchar(100) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `context` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`ID`)
 )

{$wpdb->prefix} nahraďte prefixem vaší databáze.

Pokud SQL nerozumíte, či nemáte dostatečné zkušenosti, obraťte se na vašeho programátora.