Řazení platebních metod

Poslední dva kroky v tomto nastavení jsou řazení platebních metod a povolení GoPay plateb pro země.

Pojďme tedy k té první. Záleží jen na Vás, jak budete chtít jednotlivé metody řadit při jejich zobrazení na Pokladně. Pokud jim nebudete chtít dát žádnou prioritu, bude u všech hodnota stejná, tedy např.1 jako na následujícím obrázku.

V případě, že chcete některou či některé metody upřednostnit před ostatními, je jen na Vás, jak si je pokládáte. Čím vyšší priorita zobrazení, tím nižší číslo. To znamená, že, pokud má být některá z nich na prvním místě, tak bude mít jedničku, následující dvojku, atd….

Napřiklad

Zobrazení na Pokladně bude vypadat následovně:

Úplně posledním krokem je možnost výbrat země, pro které chcete GoPay metodu ve Vašem e-shopu povolit. Klikněte do políčka a rozbalí se Vám menu s nabídkou, v tomto případě pro ČR a SK. Veškeré změny uložíte kliknutím na příslušní tlačítko.